Til Daglig Eftertanke

Til Daglig Eftertanke

TDE er en bog, der udgives af Anonyme Alkoholikere. Bogen indeholder citater fra AA’s litteratur og kommentarer. Bogen er opdelt med en side for hver dag i året og benyttes til daglig refleksion.
Bogen kan købes i Anonyme Alkoholikeres webbutik, men Anonyme Alkoholikere har også oprettet en gratis e-mail service, hvor Til Daglig Eftertanke sendes på e-mail hver dag.
Tilmelding: http://dkaa.dk/maillister/21. OKTOBER
INTET GROR I MØRKET

Vi ønsker, at det gode, der er i os alle, selv i de værste af os, må blomstre og gro.
AS BILL SEES IT. S. 10

Med den selvdisciplin og den indsigt, jeg opnåede ved at praktisere Tiende Trin, begyndte jeg at mærke ædruelighedens glæde - ikke bare ved afholdenhed fra alkohol, men ved helbredelse på alle områder af mit liv.
   Jeg får fornyet håb, genfinder troen og genvinder værdigheden ved selvrespekt. Jeg opdager ordet og i sætningen: og når vi havde fejlet, indrømmede vi det straks.
   Forvisset om, at jeg ikke længere altid tager fejl, lærer jeg at acceptere mig selv, som jeg er, med en ny forståelse af miraklerne: ædruelighed og sindsro.