Til Daglig Eftertanke

Til Daglig Eftertanke

TDE er en bog, der udgives af Anonyme Alkoholikere. Bogen indeholder citater fra AA’s litteratur og kommentarer. Bogen er opdelt med en side for hver dag i året og benyttes til daglig refleksion.
Bogen kan købes i Anonyme Alkoholikeres webbutik, men Anonyme Alkoholikere har også oprettet en gratis e-mail service, hvor Til Daglig Eftertanke sendes på e-mail hver dag.
Tilmelding: http://dkaa.dk/maillister/18. AUGUST
AT BLIVE RASK

Meget dybt nede, somme tider helt glemt, lever skadelige følelsesmæssige konflikter videre i underbevidstheden.
TOLV TRIN OG TOLV TRADITIONER. OTTENDE TRIN

Kun gennem positiv handling kan jeg fjerne de rester af skyld og skam, som er forårsaget af alkohol. I forbindelse med alle de uheld, jeg havde, da jeg drak, sagde mine venner: »Hvorfor gør du det? Du skader jo bare dig selv.« Lidet anede jeg, hvor sande disse ord var. Skønt jeg skadede andre, gav en del af min opførsel mig dybe sår i sjælen. Ottende Trin viser mig en metode til at tilgive mig selv. Jeg lindrer meget af den skjulte skade, når jeg laver min liste over dem, jeg har gjort fortræd. Ved at gøre det godt igen befrier jeg mig for byrder og bidrager således til min helbredelse.