Til Daglig Eftertanke

Til Daglig Eftertanke

TDE er en bog, der udgives af Anonyme Alkoholikere. Bogen indeholder citater fra AA’s litteratur og kommentarer. Bogen er opdelt med en side for hver dag i året og benyttes til daglig refleksion.
Bogen kan købes i Anonyme Alkoholikeres webbutik, men Anonyme Alkoholikere har også oprettet en gratis e-mail service, hvor Til Daglig Eftertanke sendes på e-mail hver dag.
Tilmelding: http://dkaa.dk/maillister/23. JUNI
AT HAVE TILLID TIL ANDRE

Men vil tillid sige, at vi skal være blinde for andres motiver - eller ligefrem for vore egne? Slet ikke. Det ville være dumhed. Hos de mennesker, vi viser tillid, skal vi helt bestemt vurdere deres evne til at rumme godt såvel som dårligt. En sådan privat afgørelse kan angive den grad af tillid, vi bør vise i hver enkelt situation.
AS BILL SEES IT. S. 144

Jeg er ikke andres offer, men snarere et offer for mine forventninger, valg og uærlighed. Når jeg forventer, at andre er, som jeg ønsker, de skal være, og ikke, som de egentlig er, når de ikke lever op til mine forventninger, bliver jeg såret. Når mine valg er baseret på egoisme, føler jeg mig ensom og mistroisk. Men jeg opnår selvtillid, når jeg praktiserer ærlighed i alle anliggender. Når jeg undersøger mine motiver og er ærlig og tillidsfuld, bliver jeg opmærksom på, at der er mulighed for, at jeg kan skade andre i visse situationer, og så kan jeg undgå dem.